Las soledades de Narbón
2002 - 2003

Organiza
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, MEIAC

Lugar
MEIAC (Badajoz)

Diseño de exposición, gráfica y publicación

Exposición
Catálogo

Fotografías © Leona